FFF-mensie-004

Vitajte

Druhý ročník F3

Vyhlasujeme druhý ročník Festivalu fyzikalnych filmov 2014.

Ak si žiakom základnej alebo strednej školy, natoč svoj film o fyzike a prihlás ho na festival. Zaujmi svojim filmom porotu, získaj hodnotné ceny a od publika potlesk a uznanie.

Termín prihlasovania filmov je 28.4.2014. Koncom mája sa potom stretneme v kinosále.

Prečítaj si pravidlá a prípadne sa inšpiruj filmami z minulého ročníka alebo peknými videami na youtube.

Fotky z prvého ročníka nájdete v sekcii fotky.