FFF-mensie-007

Porota

Peter Bokes
Prvým v našej odbornej porote je doc. Ing. Peter Bokes, PhD. Pôsobí na Oddelení fyziky Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave, kde sa venuje teoretickému popisu a numerickým simuláciám procesov v molekulárnej elektronike.
Ak sa náhodou aj vy rozhodnete študovať takéto zameranie, môže sa ľahko stať, že vám bude prednášať Základný kurz fyziky, Fyziku tuhých látok či Elektrónovú štruktúru látok a pokročilú mechaniku pre robotiku.
Peter však nie je len pedagóg a výskumník. S Festivalom fyzikálnych filmov má minimálne jeden spoločný cieľ. Že aký? No predsa zvýšiť šance mladých vedcov byť úspešnými. Preto je členom Fyzikálno- technickej akadémie, o.z., kde sa usiluje o zlepšenie spolupráce medzi technickými univerzitami a strednými školami.

Klára Velmovská
Ďalšou členkou hodnotiacej komisie je PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Pôsobí na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFIF UK V Bratislave ako odborná asistentka na Oddelení didaktiky fyziky.
Pani Klára sa vo svojej práci sa venuje príprave budúcich učiteľov fyziky. To znamená, že napríklad pomáha študentom s praktickými zručnosťami, ktoré potrebujú pri realizácii pokusov alebo sa zaoberá aktivitami vo fyzikálnom vzdelávaní. Veríme, že teda ocení aj videá, ktorými ste sa snažili ostatných niečo naučiť vy.
Na poli fyziky je takisto aktívnou osobnosťou vo viacerých smeroch. V minulosti ju vyučovala na základnej škole a gymnáziu. V súčasnosti je editorkou a spoluautorkou pracovných zošitov pre žiaka a metodických materiálov pre učiteľa. Popritom stíha ešte recenzovať učebnice a pracovné zošity, takže určite vie, čo sa vo vede zo školských lavíc nosí.

Lenka Bednárová
Novou členkou poroty je tento rok Lenka Bednárová. Na Rádiu_FM pripravuje spolu s filmovým kritikom Petrom Konečným reláciu Filmopolis_FM, venovanú aktuálnemu filmovému dianiu a všetkému, čo s filmom súvisí a má pod palcom aj rubriku o výtvarnom umení. Pre Denník N píše prehľad filmových noviniek v kinách a aktuálne spolupracuje aj s Medzinárodným festivalom animácie Fest Anča, či Národnou cenou za dizajn. Fyzike sa od základnej školy nevenuje a preto sa teší, že sa dozvie veľa nového.