FFF-mensie-010

Prihlasovací formulár

Prihlasovací formulár vyplňte až keď budete mať film hotový. Súčasťou formulára je totiž aj dĺžka filmu. Po vyplnení sa vygeneruje verzia na tlač s licenčnou zmluvou, ktorú podpíšete a pošlete spolu s filmom. Značka označuje užitočné info, ak neviete, čo vyplniť do niektorého poľa.

* (povinné pole)

Informácie o filme
Meno firmy, vedca, alebo niekoho iného, s kým ste spolupracovali, napr. ak vám nejaká firma niečo špeciálne požičala, alebo ste niečo konzultovali s niekým na univerzite alebo Akadémii vied, alebo tak...

Autori filmu
Prvý autor
Druhý autor
Tá istá škola  
Tretí autor
Tá istá škola  
Štvrtý autor
Tá istá škola  
Piaty autor
Tá istá škola  
Šiesty autor
Tá istá škola  
Siedmy autor
Tá istá škola  

Učiteľ / vedúci / iný supervízor
Niekto, kto vás pedagogicky viedol pri natáčaní filmu, napríklad vedúci fyzikálneho krúžku, alebo učiteľ
Škola prvého autora  

Koho z vás môžme kontaktovať
Jeden z autorov, tento podpíše aj licenčnú zmluvu

Adresa má dva alebo tri riadky tak, ako ju napíšeme na obálku. Napr.:
(1. riadok)Ulica + čísloUlica + čísloNázov školy
(2. riadok)PSČ + mestoPSČ + mestoUlica + číslo
(3. riadok)Štát (iný ako SR)PSČ + mesto

Použitá hudba
Sem napíšte pesničky/skladby, ktoré ste použili do vášho filmu v tvare interpret - názov skladby. Každú pesničku dajte do nového riadku. Nezabúdajte, že môžte použiť len hudbu, na ktorej použitie máte právo. Sem napíšte všetky použité.
Nefunguje pridávanie autorov? Pravdepodobne nemáte povolený JavaScript v prehliadači.