Prednáška 2015

Príbeh o tom ako sa lasery zmenili z vedeckej teórie a technológie z ríše fantázie na bežnú realitu predstaví RNDr. Dušan Chorvát, PhD. v prednáške s názvom

Lasery – od fikcie k skutočnosti

Myšlienka zostrojiť zdroj koncentrovanej energie, ktorú by bolo možné ovládať a na diaľku ním pôsobiť, je stará už niekoľko tisíc rokov. Až začiatkom 20.storočia ju však konštruktéri a inžinieri začali približovať realite, súčasne s tým ako v hlavách najvýznamnejších vedcov svojej doby vyklíčili predstavy o kvantovej mechanike. V prednáške sa dozviete ako sa laser dostal z pera a plátna sci-fi autorov cez vedecké laboratóriá až do nášho bežného života.

A toto nám Dušan prezradil o sebe:

DusanChorvatPo vyštudovaní biofyziky na bratislavskom Matfyze sme spolu s kolegami z FEI STU a SAV rozmýšľali ako posunúť vedu na Slovensku o kúsok ďalej v oblasti ktorá nás všetkých spájala a ktorej sa dnes moderne hovorí fotonika. Výsledkom niekoľkoročného snaženia bol nový výskumný inštitút – Medzinárodné laserové centrum, kde pracujem doteraz ako vedec, vedúci laboratória aj ako manažér. Zaoberám sa hlavne špeciálnym zobrazovaním a vizualizáciou v biomedicíne so zameraním na rozvoj laserovej mikroskopie a časovo rozlíšenej spektroskopie, metódy s ktorou som sa prvýkrát stretol pred 20 rokmi vo forme v tom čase exotickej témy svojej diplomovky. Rád pozorujem svet okolo seba a učím sa v ňom vnímať skryté súvislosti, či už ako súčasť svojej práce alebo svojho momentálne najväčšieho koníčka – fotografie.

Prednáška je podporená projektom 7RP GoPhoton!