FFF-mensie-007

Porota 2013

Peter Bokes
Prvým v našej odbornej porote je doc. Ing. Peter Bokes, PhD. Pôsobí na Oddelení fyziky Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave, kde sa venuje teoretickému popisu a numerickým simuláciám procesov v molekulárnej elektronike.
Ak sa náhodou aj vy rozhodnete študovať takéto zameranie, môže sa ľahko stať, že vám bude prednášať Základný kurz fyziky, Fyziku tuhých látok či Elektrónovú štruktúru látok a pokročilú mechaniku pre robotiku.
Peter však nie je len pedagóg a výskumník. S Festivalom fyzikálnych filmov má minimálne jeden spoločný cieľ. Že aký? No predsa zvýšiť šance mladých vedcov byť úspešnými. Preto je členom Fyzikálno- technickej akadémie, o.z., kde sa usiluje o zlepšenie spolupráce medzi technickými univerzitami a strednými školami.

Klára Velmovská
Ďalšou členkou hodnotiacej komisie je PaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Pôsobí na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFIF UK V Bratislave ako odborná asistentka na Oddelení didaktiky fyziky.
Pani Klára sa vo svojej práci sa venuje príprave budúcich učiteľov fyziky. To znamená, že napríklad pomáha študentom s praktickými zručnosťami, ktoré potrebujú pri realizácii pokusov alebo sa zaoberá aktivitami vo fyzikálnom vzdelávaní. Veríme, že teda ocení aj videá, ktorými ste sa snažili ostatných niečo naučiť vy.
Na poli fyziky je takisto aktívnou osobnosťou vo viacerých smeroch. V minulosti ju vyučovala na základnej škole a gymnáziu. V súčasnosti je editorkou a spoluautorkou pracovných zošitov pre žiaka a metodických materiálov pre učiteľa. Popritom stíha ešte recenzovať učebnice a pracovné zošity, takže určite vie, čo sa vo vede zo školských lavíc nosí.

Irina Malkin Ondík
Pozvanie do poroty prijala aj Dr. Irina Malkin Ondík. U nás, v P-MATe, n.o., je už od roku 1997. Práve tu založila korešpondenčné semináre Pikofyz a fyzIQ. Preto niet divu, že je pre ňu F3 tak „magneticky“ príťažlivá.
Žena, ktorej bola fyzika daná prakticky už do vienka, má však aj mnoho iných záľub. Napríklad rada spoznáva nové miesta a krajiny. A ak práve v kine nedávajú fyzikálne filmy, je veľkou fanúšičkou sci-fi, toho na plátne i v knihách.

Andrej Farba
A aby sme sa mohli filmom pozrieť na zúbok aj z umeleckého hľadiska, príde nám pomôcť Andrej Farba. “Pošlite mi link na filmy, už sa na ne teším!”- napísal nám s nadšením. Tento mladý režisér a strihač, narodený v roku 1988 v Bratislave, je čerstvým absolventom Filmovej Fakulty VŠMU. Na svojom konte má vyše 100 postrihaných krátkych filmov vrátane hraných, dokumentárnych aj animovaných žánrov. Za svoj film “Happy3Friends” dokonca drží ocenenia z 3 slovenských festivalov.
Okrem toho ho môžete stretnúť na filmových workshopoch organizovaných jeho fakultou, kde pravidelne mentoruje alebo na filmárskych dielňach, ktoré sa konajú po celej Európe. Vo svojej práci považuje za vzory osobnosti ako S. Spielberg, Q. Tarantino či E. Kusturica. A prečo ho zaujala F3? Lebo fyziku má od strednej školy jednoducho rád.