FFF-mensie-003

Program 2013

24. mája 2013 sa uskotočnilo verejné premietanie filmov a vyhlasovanie víťazov v kine Mladosť v Bratislave. Program festivalu bol rozdelený na niekoľko blokov, počas ktorých sme premietli dokopy asi 5 hodín filmového materiálu.

9:00 – otvorenie festivalu
9:30 – 1 blok filmov (ZŠ a SŠ) – ukáž / skry –
10:30 – prestávka
10:45 – 2 blok filmov (ZŠ a SŠ) – ukáž / skry –
11:45 – prestávka
12:15 – 3 blok filmov (Krátke filmy) – ukáž / skry –
12:45 – prestávka
13:00 – 4 blok filmov (výber filmov) – ukáž / skry –
13:50 – prestávka
14.00 – 5 blok filmov (výber filmov) – ukáž / skry –

15:00 – víťazné filmy a ocenenie víťazov

Porota hodnotí filmy a ich rozhodnutie sa dozvieme na záverečnom oceňovaní.