Program 2013

12:45 – prestávka 13:00 – 4 blok filmov (výber filmov) – ukáž / skry –

Do štvrtého bloku sme zaradili: Bubliny ako ich nepoznáme (Paučo, Nedbal, Kolény) Elektromotory (Vrábel, Kováčová) Pokusy z fyziky (Kubizna, Baričák, Baričák) Docent Káčik (Martinková, Fialová) Odporová a trecia sila (Brábliková) Optický vlnovod (Bobenič, Ľoncová, Hirjáková, Riľak, Hrežík, Durkajová) Pokusy s hustotou kvapalín (Čulák)

13:50 – prestávka 14.00 – 5 blok filmov (výber filmov) – ukáž / skry –

No a tesne pred vyhodnotením vám pustíme: Čarovná palička (Džurbalová, Kováčová, Piteľová, Melničáková, Ganaj, Mocák) Ťažisko mimo telesa (Longa) Hustota kvapalín (Hronec, Šuľajová, Dudáš) ELEKTRO Noviny (Šánta, Stanko) Hry fyzikov (Bzdilová, Novoveská, Bačiková) Tlakový hrniec (Habovštiaková, Pindjaková, Fidriková) Fyzika & Skateboarding (Gajdoš, Kubiš) Isac Newton a 3. pohybový zákon (Današ, Hrušovský, Lincke, Macháč, Táborský, Ilenčík, Gabovič)

15:00 – víťazné filmy a ocenenie víťazov

Porota hodnotí filmy a ich rozhodnutie sa dozvieme na záverečnom oceňovaní.

Page 2 of 2 | Previous page