FFF-mensie-005

Status súťaže

Festival Fyzikálnych filmov (festival) je súťaž, ktorú organizuje P-MAT, n.o. spolu s partnermi a sponzormi (organizátor). Do súťaže prijímame všetky filmy s tematikou fyziky, fyzikálnych javov (aj pokusov) alebo o osobnostiach a inštitúciách venujúcich sa fyzike, ktoré sú natočené študentmi základných a stredných škôl. Súťažné filmy budú verejne premietané počas festivalu a následne budú dostupné na stránke festivalu.

Festival vznikol na podporu tvorby krátkych študentských filmov s fyzikálnou tematikou.
Prostredníctvom súťažných filmov budú mať autori možnosť prezentovať populárnym a zrozumiteľným spôsobom svoj pohľad na fyziku a tým ju propagovať medzi rovesníkmi aj širokou verejnosťou. Naším cieľom je popularizácia fyziky nielen medzi mládežou ale aj na verejnosti.